Žádost o rodokmeny

 

Pokud žádáte o rodokmeny pro svá koťátka, potřebujete k tomu:                

  • vyplněný     krycí list pro ČR nebo krycí list pro zahrančí krytí - vyplněný ve všech kolonkách, tj. i v kolonce číslo čipu u rodičů!!!
  • u kočky potvrzení o tom, že nemá pupeční kýlu
  • u kocoura potvrzení o sestouplých a fyziologicky vyvinutých varlatech v šourku + potvrzení o tom, že nemá pupeční kýlu
  • Tato potvrzení se dokládají jen u prvního použití kočky a kocoura v chovu. Vystavuje je veterinární lékař a je třeba na nich uvést také číslo mikročipu kočky/kocoura.
  • Byla-li kočka či kocour použiti k páření poprvé, zasílá se na Plemennou knihu spolu s krycím listem také věrohodná kopie PP.
  • Krycí list musí být potvrzen razítkem pověřeného zástupce ZO, jak za majitele kočky, tak i za majitele kocoura. Proto je lepší a rychlejší jej zaslat elektronicky na mail kočky-praha@seznam.cz včetně všech příloh. Následně bude od nás překontrolován a zaslán na Plemennou knihu. Pro korespondenci s PK doporučujeme zásilky zasílané přes Českou Poštu zasílat doporučeně.

 

Pokud si nejste jisti barvou koťátek, kontaktujte poradce chovu. Seznam poradců chovu

Žádost o průkazy původu s výše jmenovanými dokumenty musí být na Plemennou knihu zaslána nejpozději do 8 týdnů věku koťat. Ve vyjímečných případech lze tuto dobu prodloužit (určení EMS kodu apod. - nutné předem domluvit s pí Šimkovou na Plemenné knize)

PP je možné doplnit přetiskem Bez oprávnění k chovu. Tento přetisk je určen pro označení PP zvířete, u nějž si chovatel nepřeje, aby bylo z jakéhokoliv důvodu v budoucnosti využito pro chov. Pominou-li důvody pro toto rozhodnutí, může majitel chovatelské stanice, ze které zvíře pochází, požádat o vystavení duplikátního PP bez tohoto označení.

Cena za vystavení jednoho PP je 150,- Kč.

Naši členové mají možnost zaslat KL přes jednatelku elektronicky. V případě použití pozemní pošty doporučuji pořídit kopii žádosti a originál poslat na Plemennou knihu Doporučeně.

 

Než budete krýt

Majitel kočky/kocoura by měl být registrovaným členem ZO a měl by mít uhrazeny členské příspěvky.

Chovný kocour a kočka musejí být řádně označeny mikročipem.

Během jedné říje smí být kočka nakrývána pouze jedním kocourem.

Minimální časový odstup mezi krytím dvěma různými kocoury jsou 3 týdny.

Dvojí nakrytí, tj. současné nakrytí dvěma různými kocoury, je nepřípustné.

Chovný kocour smí být během období 14 dnů použít k nakrytí nejvýše dvou různých koček s výjimkou jednoho náhradního krytí, které lze poskytnout navíc.

 

Povinnosti chovatele

Majitel krycího kocoura má povinnost vést Knihu krytí. (jméno kočky, data začátku a konce krytí, časy jednotlivých krytí, a po narození koťat i jejich údaje.

Majitel koťat-vrhu by měl vést Knihu vrhů. (průběh březosti,porodu a odchovu vrhu - datum narození, čas pohlaví, váha apod)

Kontakt

Petra Černá, Jana Kejlová SO Praha - západ

Jana Kejlová
+420 723 193 151

U nás je špatný signál, pokud se nedovoláte pište sms.
kocky-praha@seznam.cz