Žádost o zřízení chovatelské stanice

Majitelem chovatelské stanice může být pouze osoba starší 18ti let (mladý chovatel po dosažení 15 let, a to jen s písemným souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce). Odpovědnost vždy nese dospělý.

 

Žádost o zřízení chovatelské stanice

  • Vypisujete všech (!!!) 6 názvů chovatelské stanice - první uveďte ten, který chcete, aby byl FiFe schválen. Je potřeba provést kontrolu, zda vybraný název nebyl již registrován někým jiným registrovaných stanic v seznamu FiFe ,
  • Název nesmí být delší než 15 znaků (včetně mezer),
  • Doba schválení názvu stanice je i několik měsíců, proto zažádejte o zřízení stanice vždy v předstihu.

Cena za zřízení CHS je 1800,- Kč. Tuto částku je třeba uhradit předem, a doklad o zaplacení poslat společně s žádostí.

Žádost musí být vyplněna čitelně a potvrzená (razítko a podpis jednatelky) ZO

Vyplněnou a potvrzenou žádost spolu s dokladem o zaplacení poplatku zašlete doporučeně na  adresu Plemenné knihy .

 

Kontakt

Petra Černá, Jana Kejlová SO Praha - západ

Jana Kejlová
+420 723 193 151

U nás je špatný signál, pokud se nedovoláte pište sms.
kocky-praha@seznam.cz