Plemenná kniha

 

Plemenná kniha

Alice Šimková
ČSCH - SCHK
Maškova 3
182 53 Praha 8

 

kontakt na Plemennou knihu - web SCHK:

 

Ceník služeb

 

č. účtu: 635081/0100

 

název poplatku variabilní symbol částka
registrace CHS 510600520 1800,00 Kč
obnovení CHS v ochranné lhůtě 510600520 500,00 Kč
registrace do PK (import) 510602500 150,00 Kč
vystavení PP** 510602500 150,00 Kč
vystavení duplikátu PP 510602500 300,00 Kč
podklady k vystavení 5-ti generačního PP 510602500 200,00 Kč
vystavení transferu 510602500 300,00 Kč
přiznání titulu 510602500 50,00 Kč
kokarda k titulu* 510602500 170,00 Kč
tisk z PK (pouze z vlastní CHS) 510602500

150,00 Kč první strana,
  každá další 50,00 Kč

paušální poplatek při kontrole poradcem chovu   200,00 Kč
členské známky*** 510684100 dle počtu

*) k ceně je účtováno dobírkové poštovné, při platbě na účet je třeba zjistit předem dotazem na PK výši paušálního poplatku za poštovné a ten přičíst k ceně a přiložit i kopii dokladu provedené platby s odpovídajícím variabilním symbolem (nikoli pouze avízo platby)

**) je-li PP vystaven z rozhodnutí chovatelské komise, může být stanoven příplatek, jehož výše závisí na závažnosti provinění

***) platí pouze pro ZO

 

Kontakt

Petra Černá, Jana Kejlová SO Praha - západ

Jana Kejlová
+420 723 193 151

U nás je špatný signál, pokud se nedovoláte pište sms.
kocky-praha@seznam.cz