informace pro vystavovatele

Uzávěrka přihlášek: 11.11.2013 nebo do naplnění kapacity!

Storno přihlášek jen do data uzávěrky!!!

 

Program výstavy:

07:30 – 08:30                   Přejímka zvířat

09:00 – 09:30                   Hlášení změn, kontrolní třída

10:00 – 14:00                    Posuzování a nominace

16:00 – 18:00                    Best in Show

Pořadatelé si vyhrazují právo provést změny programu, bude-li to průběh výstavy vyžadovat

Přihlášky koček čitelně a úplně vyplněné (vystavovatelé koček, posuzovaných ve skupinách, vyplní u EMS kódu i posuzovatelskou skupinu zvířete !!!), potvrzené ZO, s přiloženým dokladem o provedení platby zasílejte na adresu:

Lucie Dostálová, Štolmíř 105, 282 01, Český Brod, Tel: 724 757 350

E-mail: catshow@email.cz, www.kocky-praha.cz

Všechny požadavky uvádějte do přihlášky!!! Na jiné požadavky nebude brán zřetel!

Platby poukazujte:

  1. Poukázkou „C“: Petra Šnajdrová, Zahradní 105, 252 61, Jeneč
  2. Převodem na účet: 43-7574980257/0100

Jako VS uveďte číslo členské průkazky a do poznámky jméno vystavovatele!!!

Výstavní podmínky:

Výstavní podmínky se řídí platným výstavním řádem ČSCH - SCHK. Vystavovatelé nebo jimi pověřené osoby si mohou zvířata předvést při posouzení sami. Stewardi budou k dispozici. Po celou dobu výstavy (09:00 – 18:00 hod.) se zvířata musí nacházet v dekorovaných klecích.

Upozorňujeme, že předčasné odchody z výstavy budou možné pouze na základě povolení ředitelky výstavy (poplatek 250,- Kč/zvíře). Případné nedovolené opuštění výstavy bude mít za následek anulování hodnocení. Změny tříd hlaste předem, nebo nejpozději do 9.30 hod. na výstavní výbor. Omluvy zvířat budou přijímány pouze písemně od osoby, která zvíře přihlásila. Vystavovatel vystavuje na své vlastní riziko. Uplatnění nároků na škodu během výstavy nebude akceptováno. Parkoviště přímo před budovou výstaviště za 50 Kč na celý den! ŽIDLE NEBUDOU K DISPOZICI!!!

Veterinární podmínky:

Všechny vystavované kočky musí být v imunitě proti vzteklině (vyjma koček trvale žijicích na území ČR), panleukopenii  a komplexu kočičí rýmy dle doby platnosti vyznačené a potvrzené veterinárním lékařem v očkovacím průkazu (Pet passport). Prvotní vakcinace musí být provedena nejpozději 21 dní před termínem výstavy. U koťat do 4 měsíců nemusí být dodržena 21 denní lhůta. Majitelé bílých koček musí předložit veterinární potvrzení o vyšetření sluchu. Kočky musí mít ostříhané drápky.

 

KLECNÉ PRO ČLENY ČSCH:

Třída

1 den

2 dny

01, 03, 05, 07, 09

600,-Kč

1 100,-Kč

02, 04, 06, 08, 10, 11, 12

500,-Kč

900,-Kč

14, 17

300,-Kč

500,-Kč

16 (vrh - dvojklec)

700,-Kč

1 200,-Kč

15

300,-Kč

500,-Kč

13 a-c

+50,-Kč

 

Příplatek za dvojklec

+200,-Kč

+400,-Kč

Ověření chybných údajů v přihlášce

+50,-Kč

Platba nebo přihláška po uzávěrce

+100,-Kč

3. a další kočku 300,-Kč/den!!!!

 

Kontakt

Petra Černá, Jana Kejlová SO Praha - západ

Jana Kejlová
+420 723 193 151

U nás je špatný signál, pokud se nedovoláte pište sms.
kocky-praha@seznam.cz