Pro vystavovatele

21.-22.11.2015

Výstaviště LYSÁ NAD LABEM

(současně v dalších halách probíhá výstava „Chovatel“)

Masarykova 1727, 289 22, Lysá nad Labem (www.vll.cz)

SO – Speciální soutěž pro BRITSKÉ KRÁTKOSRSTÉ KOČKY

NE – Speciální soutěž mladých vystavovatelů

Uzávěrka přihlášek: 09.11.2015 nebo do naplnění kapacity!

Storno přihlášek jen do data uzávěrky!!!

 

 

Předpokládaní posuzovatelé:

Ad de Bruijn (NL) I, III, IV, Jorgen Billing (DK) I-IV, Fabio Brambilla (IT) I, II, III Luigi Comorio (IT) I-IV, Alessandro Ghibaudo (IT) I, II, Eric Reijers (CZ) I-IV, Nathalie Smiths (NL) I, III

změna posuzovatelů vyhrazena

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihlášky koček čitelně a úplně vyplněné (vystavovatelé koček, posuzovaných ve skupinách, vyplní u EMS kódu i posuzovatelskou skupinu zvířete !!!), potvrzené ZO, s přiloženým dokladem o provedení platby. Všechny požadavky uvádějte do přihlášky!!!

 

Lucie Makalová

Štolmíř 105, 282 01, Český Brod

Tel: + 420 602 445 408

E-mail: kocky-praha@seznam.cz, www.kocky-praha.cz

 

ONLINE PŘIHLÁŠENÍ: http://catshow.formees.com/f/lysa2015/

---------------------------------------------------------------------------------------------

Platby poukazujte převodem na účet: 43-7574980257/0100 (KB)

Jako VS uveďte číslo členské průkazky a do poznámky jméno vystavovatele!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzávěrka přihlášek: 09.11.2015 nebo do naplnění kapacity!

Storno přihlášek jen do data uzávěrky!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------

Program výstavy:

08:00 – 09:00 Přejímka zvířat

09:00 – 09:30 Hlášení změn, kontrolní třída

10:00 – 14:00 Posuzování a nominace

16:00 – 18:00 Speciální soutěž + Best in Show

Pořadatelé si vyhrazují právo provést změny programu, bude-li to průběh výstavy vyžadovat.

 

KLECNÉ PRO ČLENY ČSCH:

Třída 1 den 2 dny

01, 03, 05, 07, 09 600,-Kč 1 000,-Kč

02, 04, 06, 08, 10, 11, 12 500,-Kč 800,-Kč

14, 17 (veteráni) 300,-Kč 500,-Kč

16 (vrh) 700,-Kč 1 100,-Kč

15 (mimo soutěž) 300,-Kč 500,-Kč

13 a, b, c (kontrolní třídy) +50,-Kč

Příplatek za dvojklec +200,-Kč +400,-Kč

Ověření chybných údajů v přihlášce +50,-Kč

Platba nebo přihláška po uzávěrce +100,-Kč

Sleva za 3. a další kočku 50%

 

INZERCE V KATALOGU:

Chovatelská Podnikatelská

Celá strana A5 500,-Kč 1,000,-Kč

Půl strany A5 300,-Kč 700,-Kč

Výstavní podmínky:

Výstavní podmínky se řídí platným výstavním řádem CSCH - SCHK. Vystavovatelé nebo jimi pověřené osoby si mohou zvířata předvést při posouzení sami. Stewardi budou k dispozici. Po celou dobu výstavy (09:00 – 18:00 hod.) se zvířata musí nacházet v dekorovaných klecích. Předčasné opuštění výstavy znamená anulování výsledku. Předčasný odchod je možný za administrativní poplatek 300kč/posudek. Změny tříd hlaste předem, nebo nejpozději do 9.30 hod. na výstavní výbor. Omluvy zvířat budou přijímány pouze písemně od osoby, která zvíře přihlásila. Vystavovatel vystavuje na své vlastní riziko. Uplatnění nároků na jakékoliv poškození během výstavy nebude akceptováno. Parkoviště v okolí haly za 50 Kč na celý den! Židle nejsou k dispozici!!!

 

Veterinární podmínky:

Všechny vystavované kočky musí být v imunitě proti, panleukopenii a komplexu kočičí rýmy (kočky mimo ČR také proti vzteklině) dle doby platnosti vyznačené a potvrzené veterinárním lékařem v očkovacím průkazu (Pet passport). Prvotní vakcinace musí být provedena nejpozději 21 dní před termínem výstavy. Majitelé bílých koček musí předložit veterinární potvrzení o vyšetření sluchu. Kočky musí mít ostříhané drápky.

 

UBYTOVÁNÍ

Kontakt

Petra Černá, Jana Kejlová SO Praha - západ

Jana Kejlová
+420 723 193 151

U nás je špatný signál, pokud se nedovoláte pište sms.
kocky-praha@seznam.cz